XVII Majówka z Panem Prusem

Pozytywiści lubelscy: Nałęczowskie odsłony


Fundacja Normalna Kultura wzięła udział w XVII Majówce z Bolesławem Prusem w Nałęczowie. 27 maja przedstawiciele Normalnej Kultury, w stylowym budynku dawnej ochronki zaprezentowali nałęczowskie odsłony lubelskiego pozytywizmu. Było to kolejne wydarzenie wpisujące się nasz program przywracania dziedzictwa pokolenia absolwentów Gimnazjum Lubelskiego z 1866 oraz lubelskich organiczników i społeczników XIX-wiecznych.

Więcej o naszych dotychczasowych działaniach na tym polu: www.pozytywiscilubelscy.pl

Celem prelekcji było przypomnienie o pozytywistach i organicznikach, luminarzach nauki, życia społecznego i literatury, współtwórcach pozytywizmu i realizatorach pracy organicznej. Normalna Kultura stawia tezę, że możemy mówić o „pozytywistach lubelskich”. Nie tylko w znaczeniu absolwentów Gimnazjum Lubelskiego, ale także w szerszym sensie – mając na myśli XIX-wiecznych realizatorów postulatów pracy organicznej, pracy u podstaw, aktywizmu społecznego i rozwoju kulturalno-gospodarczego z Lublina i Lubelszczyzny.. Nałęczów stał się swoistym centrum takich działań. Warto o tym przypominać i nawiązywać we współczesnej działalności!

Po zakończeniu prelekcji uczestnicy Majówki z Panem Prusem udali się pod pomnik Bolesława Prusa przy Pałacu Małachowskich i złożyli pod nim kwiaty.