OFERTA

Oferta naszych programów, projektów i wydarzeń jest skierowana do osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę i kompetencje historyczno – społeczne, chętnych do odkrywania naszego dziedzictwa wspólnotowego i budowania nowej jakości w myśleniu o Polsce i Polakach. To co robimy kierujemy do różnych grup odbiorców, zwłaszcza ludzi młodych i dzieci.

Firmy i organizacje zapraszamy do różnych form współpracy, w tym wspólnych projektów, wymiany doświadczeń, wymiany patronatów oraz do wspierania naszych działań w formie mecenatu bądź promocji.

Oprócz działań prowadzonych w ramach długofalowych programów i pojedynczych projektów proponujemy stale dostępne moduły edukacyjne:

 • Szlakiem ludzi, miejsc i postaw (wycieczka po centrum Lublina, opcje dla różnych grup wiekowych)
 • Szlakiem lubelskich sukcesów (wycieczka po Lublinie, opcje dla różnych grup wiekowych)
 • Szlakiem pisarzy związanych z Lublinem (wycieczka po centrum Lublina, opcje dla różnych grup wiekowych)
 • Lubelskie Orły (gra miejska dla grup uczestników w różnym wieku)
 • Szlakiem twórców lubelskich sukcesów (gra miejska dla grup uczestników w różnym wieku)
 • Szlak Postaw Ściany Wschodniej (modułowa wyprawa dostosowana do potrzeb uczestników, połączenie turystyki tożsamościowej z refleksją nad dziedzictwem wspólnotowym i przyszłością)
 • Wykopaliska Historyczne (nowatorski program edukacji historycznej dla najmłodszych)
 • Co to są postawy i dlaczego są lepsze od czynów i życiorysów (wykład/ pogadanka/ warsztaty dla różnych grup wiekowych)
 • Dlaczego przeszłość jest przydatna przyszłości, a polskość nam (wykład/ pogadanka/ warsztaty dla różnych grup wiekowych)
 • Dlaczego należy oddawać hołd powstańcom, a rozliczać przywódców, czyli o funkcjach społecznych (wykład/ pogadanka/ warsztaty dla różnych grup wiekowych)
 • Pojęcia, które organizują naszą tożsamość i myślenie historyczne (wykład/ pogadanka/ warsztaty dla różnych grup wiekowych)