lubelskie orły

Lubelskie Orły, plac Litewski, 11 listopada

W ramach gry uczestnicy opisywali lub dokumentowali fotograficznie znalezione w centrum Lublina wizerunki Orła Białego. Artystyczne przetworzenia obecne w przestrzeni miejskiej pokazują ewolucję wyobrażeń o naszym godle i przyporządkowanych do niego obszarach znaczeniowych.

Święto Polaków, mimo trudnych warunków pogodowych, miało dla nas dodatkowy wymiar.

Prosimy o nadsyłanie dalszych zdjęć (także tych wizerunków orłów, które już zamieściliśmy).

Stwórzmy razem galerię Lubelskich Orłów!