korpus-ochrony-pamieci-kop-normalna-kultura-lublin

Korpus Ochrony Pamięci

Obecnie najważniejszym programem, nad którym pracujemy jest Korpus Ochrony Pamięci (KOP!), nieprzypadkowo nawiązujący do formacji międzywojennej, która ostatnią walkę (z sowietami) stoczyła na Lubelszczyźnie. Chcemy w ten grający na historycznych skojarzeniach sposób dotrzeć do ludzi młodych i dać im wzorce postaw (szersze niż tylko wojskowe) z całego przekroju naszej bardzo bogatej przeszłości regionalnej. Podstawą do działań w obrębie mikrohistorii, historii mówionej, archiwistyki społecznej, edukacji historycznej i animacji kulturalnej będzie KOPedium. Jest to powstająca internetowa baza osób, miejsc, wydarzeń i przede wszystkim postaw dotyczących historii lokalnej Lubelszczyzny, a potem Ściany Wschodniej (z odniesieniami ogólnopolskimi i szerszymi).

Interesują nas prospołeczne postawy, które realizowane były przez ludzi, którzy czuli się Polakami i czynnie pracowali dla dobra swojej lokalnej, a pośrednio i ogólnopolskiej wspólnoty. Wielu z nich wniosło wkład czynu, intelektu, czy twórczości także do dziedzictwa całej cywilizacji europejskiej i dorobku ludzkości. Przedsiębiorcy, społecznicy, naukowcy, lekarze, wynalazcy, żołnierze, publicyści czy artyści wnieśli wielki wkład w nasze dziedzictwo.

Baza KOP – Korpus Ochrony Pamięci we wstępnej wersji BETA: korpusochronypamieci.pl