plakatjotpegie

Konferencja “Trzeźwi entuzjaści – szlachetni realiści” PROGRAM

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trzeźwi entuzjaści – szlachetni realiści. Praca organiczna wczoraj – dziś – jutro. Konferencja, realizowana we współpracy z lubelskimi uczelniami, ma na celu naukową refleksję (zwłaszcza młodych badaczy i studentów) nad zagadnieniami etosu XIX-wiecznej pracy społecznej, połączoną z próbą lokalnego ożywienia tej problematyki (współpraca z organizacjami społecznymi).

ORGANIZATORZY:
Fundacja Normalna Kultura
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej„Vade Mecum”
Koło Naukowe Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL JPII
Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL
Instytut Pedagogiki UMCS

uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Trzeźwi entuzjaści – szlachetni realiści.
Praca organiczna wczoraj – dziś – jutro


Lublin, 29-30 listopada 2016 r.

Konferencja odbędzie się w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w dniach 29-30 listopada 2016 roku. Zgromadzi naukowców i studentów oraz publicystów i działaczy społecznych aktywnych w obszarach historii Polski, historii idei, kulturoznawstwa, politologii, socjologii i historii literatury.
Myślą przewodnią konferencji jest zagadnienie pracy organicznej, aktywizmu społecznego i pozytywizmu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny, a także Podkarpacia i Podlasia.
Podczas pierwszego dnia konferencji odbędą się wystąpienia badaczy akademickich z całej Polski. Drugi dzień poświęcony będzie wystąpieniom studentów, doktorantów i publicystów.

Komitet organizacyjny:
Adrian Lesiakowski (Normalna Kultura)
dr hab. Agata Skała (UMCS)
ks. dr Grzegorz Głąb (KUL)
mgr Aleksander Furtak – kierownik konferencji
mgr Magdalena Żmudziak – kierownik konferencji

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Ewa Paczoska (UW)
prof. dr hab. Maria Olszewska (UW)
prof. dr hab. Barbara Bobrowska (UKSW)
prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny)
dr hab. Jakub Malik, prof. KUL
dr hab. Janina Szcześniak (UMCS)
dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL

PROGRAM KONFERENCJI

WTOREK, 29.11.2016 r.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
Collegium Norwidianum, sala 208

10.00-10.20 otwarcie konferencji:
Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek
Prorektor KUL ds. Studenckich
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Prezes Zarządu Fundacji Normalna Kultura
Adrian Lesiakowski

SEKCJA I (10.20-12.00)
10.20-10.40 dr hab. Maciej Gloger, prof. UKW (UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY): Pozytywizm narodowych demokratów 1886-1918
10.40-11.00 dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL (KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II): Działalność organicznikowska Polaków w Zagłębiu Ruhry w XIX wieku
11.00-11.20 prof. Tadeusz Budrewicz (UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE): „Polacy i Indianie”: formowanie programu pracy organicznej
11.20-11.40 dr hab. Jakub Malik, prof. KUL (KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II): Stanisława Fity pozytywistyczny Lublin
11.40-12.00 dyskusja
12.00-12.20 przerwa kawowa

SEKCJA II (12.20-13.40)
12.20-12.40 dr hab. Janina Szcześniak (UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE): Reaktywacja „pracy organicznej” w publicystyce Aleksandra Świętochowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym
12.40-13.00 mgr Jarosław Wałaszyk (MUZEUM ALEKSANDRA ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE): Aleksander Świętochowski – pozytywizm w Gołotczyźnie
13.00-13.20 dr hab. Agata Skała (UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE): Julian Ochorowicz – szlachetny entuzjasta
13.20-13.40 dyskusja
13.40-14.10 przerwa kawowa

SEKCJA III (14.10-15.50)
14.10-14.30 mgr Bogumiła Wartacz (MUZEUM BOLESŁAWA PRUSA W NAŁĘCZOWIE): Trzeba być użytecznym!?
14.30-14.50 dr Ireneusz Sadurski (IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBLINIE): Józef Skłodowski na dyrektorskiej posadzie w Lublinie w latach 1851-1862
14.50-15.10 dr Andrzej Przegaliński (UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE): Lubelscy ziemianie i ich udział w działalności oświatowej w Lublinie na przełomie XIX i XX wieku
15.10-15.30 dr Barbara Kalinowska-Witek (UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE): Działalność społeczno-oświatowa przedstawicieli rodziny Morzyckich na Lubelszczyźnie na przełomie XIX i XX wieku
15.30-15.50 dyskusja

ŚRODA, 30.11.2016 r.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Narutowicza 12
Instytut Pedagogiki, sala 56

9.00-9.10 powitanie uczestników drugiego dnia konferencji:
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS prof. dr hab. Janusz Kirenko

SEKCJA I (9.10-10.50)
9.10-9.30 mgr Wiktor Kowalczyk (DWOREK WINCENTEGO POLA W LUBLINIE): Wincenty Pol – romantyczny pozytywista rodem z Lublina
9.30-9.50 mgr Paweł Miszczuk (KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II): Nauczycielka oraz działaczka społeczna, w świetle pamiętnika z lat 1862-1911 Jadwigi Ostromęckiej
9.50-10.10 mgr Magdalena Pawłowska (UNIWERSYTET WARSZAWSKI): Na linii środkowej pomiędzy idealizmem a realizmem. Humor Bolesława Prusa jako postawa poznawcza
10.10-10.30 mgr Justyna Wójcicka (UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE): Etos pracy w wybranych utworach Elizy Orzeszkowej
10.30-10.50 dyskusja
10.50-11.10 przerwa kawowa

SEKCJA II (11.00-12.40)
11.10-11.30 mgr Dawid Florczak (INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ W LUBLINIE): Patriotyczny aktywizm społeczny rtm. Witolda Pileckiego – praca organiczna w warunkach KL Auschwitz
11.30-11.50 Piotr Mazur (TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” W LUBLINIE): 150 lat żywej idei – działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” wczoraj i dziś
11.50-12.10 mgr Ariel Orzełek (UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE): „Wyścig narodów” – model realizmu politycznego Aleksandra Bocheńskiego w pierwszych latach rządów Władysława Gomułki (1956–1964)
12.10-12.30 Michał Adamczyk (KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II): Zygmunt Balicki – praca organiczna w ideologii narodowej demokracji
12.30-12.50 dyskusja
12.50-13.10 przerwa kawowa
SEKCJA III (13.10-15.10)
13.10-13.30 mgr Ewa Borkowiak (UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE): Idea pracy w „Guciu zaczarowanym” i „Księżniczce” Zofii Urbanowskiej. Projekt edukacji młodego czytelnika
13.30-13.50 Karolina Dymek (UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH): Postać lekarza w dobie pozytywizmu – organicznik, człowiek renesansu
13.50-14.10 mgr Marcin Arbuz (KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II): Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz – Pierwsza Polska Wytwórnia Samolotów
14.10-14.30 mgr Renata Lesiakowska (FUNDACJA NORMALNA KULTURA): Przedstawicielki polskiej szlachty i ziemiaństwa w pracy prepozytywistycznej
14.30-14.50 mgr Monika Dzida (UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE): Konteksty etyczne pracy organicznej oraz pracy u podstaw w „Najogólniejszych ideałach życiowych” Bolesława Prusa
14.50-15.10 dyskusja

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie dyskusja
„Obowiązki polskie? Czym są w naukach, sztukach, działalności społecznej?”
Dyskusja odbędzie się we wtorek 29.11.2016 r. o godz. 17.00 w sali 208 Collegium Norwidianum KUL
Uczestnicy:
dr hab. Tomasz Panfil, prof. KUL
Marcin Wroński, pisarz
Adrian Lesiakowski, Fundacja Normalna Kultura

***

Pytania prosimy kierować na adres mailowy:
konferencja@normalnakultura.pl