ja-kop-plakat

Jesienna Akademia Korpusu Ochrony Pamięci

Można już zgłaszać deklaracje udziału (indywidualne i grupowe) w projekcie Jesienna Akademia Korpusu Ochrony Pamięci. Do wygrania atrakcyjne NAGRODY!

Jesienna Akademia Korpusu Ochrony Pamięci jest programem skierowanym do mieszkańców Lubelszczyzny: uczniów szkół podstawowych (od IV klasy), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunów. Głównym celem programu jest propagowanie prospołecznych wzorców, poprzez analizowanie dziedzictwa osób zasłużonych dla lokalnej i narodowej wspólnoty (postacie z bliższej lub dalszej historii lokalnej).

Idea Jesiennej Akademii Korpusu Ochrony Pamięci powstała w oparciu o nasze dotychczasowe działania w ramach bazy www.korpusochronypamieci.pl, cykl zajęć i zadań o charakterze warsztatowo-konkursowym, skierowanych do młodzieży zainteresowanej pracą historyczno-archiwalno-medialną. W oparciu o dobre wzorce czerpane z historii regionalnej, będziemy poznawać i promować postawy przydatne wspólnotowo, takie jak: patriotyzm, pamięć wspólnotowa, myślenie polityczne, „ubezpieczanie wolności”, autentyczna debata publiczna, praca naukowa i edukacyjna, praca organiczna, aktywizm społeczny, przedsiębiorczość, dobroczynność czy prawdziwie oddolna (i dobrowolna) spółdzielczość.

Projekt podzielony jest na następujące kategorie:

1. Archiwistyka społeczna – uczestnicy wybierają osoby zasłużone, analizują ich dokonania w kontekście postaw przydatnych wspólnotowo, a następnie poszukują w lokalnych muzeach, izbach pamięci, szkołach dokumentów dotyczących wybranych osób oraz dokonują digitalizacji i tworzą katalogi,

2. Warsztat historyka i bibliotekarza – uczestnicy wybierają osoby zasłużone, analizują ich dokonania w kontekście postaw przydatnych wspólnotowo, a następnie tworzą bibliografię osobową podmiotowo–przedmiotową na podstawie książek dostępnych w lokalnych bibliotekach lub opracowują dokument z epoki,

3. Historia multimedialna – uczestnicy wybierają osoby zasłużone, analizują ich dokonania w kontekście postaw przydatnych wspólnotowo, a następnie poszukują związanych z nimi pamiątek oraz żyjących świadków działań tych osób. Uczestnicy tworzą nagrania, filmy, zdjęcia,

4. Pamięć wspólnotowa – uczestnicy wybierają osoby zasłużone, analizują ich dokonania w kontekście postaw przydatnych wspólnotowo, a następnie znajdują miejsca upamiętniające te osoby lub poszukują informacji o innych sposobach ich upamiętnienia (patronaty, nawiązania w literaturze i kulturze). Wykonują zdjęcia miejsc upamiętnienia.

Każda kategoria będzie posiadać dobranego pod kątem merytorycznym instytucjonalnego patrona oraz opiekuna, którym będzie specjalista w danej dziedzinie.

Projekt ma charakter warsztatowo – konkursowy. W części warsztatowej uczestnicy otrzymają drogą internetową materiały oraz wsparcie koordynatora z Fundacji w zakresie potrzebnym do przygotowania pracy konkursowej.
Mamy nadzieję, że analizując uniwersalne wzorce postaw młodzi uczestnicy Akademii dostrzegą, że historia naprawdę jest nauczycielką życia.

Wydarzeniami towarzyszącymi projektowi będą wernisaż najlepszych prac oraz „dni otwarte” w miejscach pracy historyków i archiwistów. Wybrane prace będą opublikowane w internetowej bazie www.korpusochronypamieci.pl oraz prezentowane w czasie wydarzeń towarzyszących.

Projekt realizowany jest pod patronatem honorowym Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk oraz Dyrektora Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Pana Jacka Weltera. Partnerem projektu jest: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Archiwum Państwowe w Lublinie.
Patronat medialny nad projektem objęli: Telewizja Polska Oddział w Lublinie, Radio Lublin, NSZZ Solidarność Region Środkowowschodni oraz portal wMeritum.pl.

DEKLARACJA UDZIAŁU

Zapraszamy do wypełnienia DEKLARACJI UDZIAŁU (pobierz) już TERAZ,

natomiast właściwa część, czyli ZGŁOSZENIA PRAC od 1 października.

***

Więcej na stronie:
www.korpusochronypamieci.pl

Zapraszamy!

***

Więcej informacji o programie „Jesień z Pozytywistami Lubelskimi PL”:
www.pozytywiscilubelscy.pl

Jesień z Pozytywistami Lubelskimi PL