DZIAŁANIA

REALIZOWANE

ja-kop-plakat
Pozytywiści Lubelscy PL – program przywracania dziedzictwa pokolenia absolwentów Gimnazjum Lubelskiego z 1866 roku oraz lubelskich organiczników i społeczników

Korpus Ochrony Pamięci (KOP!) – baza prowadzona przez fundację Normalna Kultura. Jej celem będzie przypomnienie postaw użytecznych dla naszej wspólnoty na przykładach obecnych w historii Ściany Wschodniej (w tym zwłaszcza Lubelszczyzny).

Polacy przy pracy – projekt przywołujący pamięć o sukcesach powstałych dzięki wytrwałości, pracowitości i innowacyjności Polaków.

– Dwie Słowie – filmowy projekt opowiadający o POSTAWACH przydatnych dla naszej wspólnoty. Mądre głowy – krótko, kompetentnie i na temat.

Fragment zbiorów NK

Biblioteka Normalnej Kultury – fundacja Normalna Kultura kompletuje własne zbiory biblioteczne (książki, czasopisma, broszury) o tematyce historycznej, patriotycznej, kulturowej, naukowo-technicznej, społeczno-politycznej, regionalistycznej, dotyczące Polski, Lubelszczyzny, Ściany Wschodniej. Celem Biblioteki jest merytoryczna pomoc i wsparcie dla działań Normalnej Kultury oraz podmiotów współpracujących. Fundacja Normalna Kultura pozyskuje zbiory z ograniczonych środków własnych, dlatego każde wsparcie i przekazanie własnych książek na rzecz Biblioteki NK zostanie wykorzystane w pracy dla dobra wspólnego!

PLANOWANE

– Konferencja naukowa w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę (Lublin, listopad 2018)

ZAKOŃCZONE

Publikacja Trzeźwi entuzjaści - szlachetni realiści
Trzeźwi entuzjaści – szlachetni realiści. Praca organiczna wczoraj – dziś – jutro, red. A. Furtak, Lublin 2017 (publikacja materiałów z konferencji naukowej i promocja dziedzictwa pozytywistów lubelskich)

Jesień z Pozytywistami Lubelskimi PL – ZOBACZ !

StronaNK-PL1
Trzeźwi entuzjaści – szlachetni realiści.
Praca organiczna wczoraj – dziś – jutro.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach Jesieni z Pozytywistami Lubelskimi, przypominająca dziedzictwo polskiego pozytywizmu i pracy organicznej – Lublin, 29-30 listopada 2016.

ja-kop-plakat
– Pozytywna Lubelszczyzna – Młodzieżowa Akademia Nowego Pozytywizmu – projekt w ramach Jesieni z Pozytywistami Lubelskimi, czyli programu ukierunkowanego na propagowanie ponadczasowych elementów narodowego dziedzictwa, które zawdzięczamy pokoleniu lubelskich pozytywistów. Przywrócimy pamięć o nich miastu i regionowi, a wśród młodzieży będziemy promować aktywizm patriotyczny i obywatelskie zaangażowanie. Osiągniemy to przez czteromiesięczną realizację poszczególnych komponentów programu (wrzesień-grudzień 2016). Beneficjentami projektu będzie społeczność Lubelszczyzny, zwłaszcza aktywni i chcący wzmacniać swoją świadomość historyczną i kompetencje ludzie młodzi. Projekt będzie realizowany przy wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.

ja-kop-plakatJesienna Akademia Korpusu Ochrony Pamięci (KOP!) – cykl zajęć i zadań o charakterze warsztatowo-konkursowym, skierowanych do młodzieży zainteresowanej pracą historyczno-archiwalno-medialną. Program skierowany do uczniów szkół podstawowych (od 4 klasy), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; poświęcony osobom zasłużonym dla lokalnej społeczności i ich Postawom Przydatnym Wspólnotowo.

– Projekt Słowo-Polska, coś nas łączy? – w ramach miejskiego programu Dzielnice Kultury 2015 (miejsce realizacji: Lublin – Śródmieście, Stare Miasto)

– Projekt Patroni jak na dłoni! Ulica, dzielnica, Polska – w ramach miejskiego programu Dzielnice Kultury 2015 (miejsce realizacji: Lublin – Sławin, Sławinek, Szerokie)

– Projekt Lubelskie Orły – Tylko dla spostrzegawczych! – w ramach miejskiego programu Dzielnice Kultury 2015 (miejsce realizacji: Lublin – Śródmieście, Stare Miasto).

– Historyczna GRA MIEJSKA „Wielcy Poprzednicy z naszej okolicy. Szlakiem twórców lubelskich sukcesów”, czerwiec 2015.

– Cykl warsztatów “Patroni jak na dłoni” w ramach miejskiego programu Dzielnice Kultury 2014 (Fot.: wizyta w Muzeum Lubelskim, na Zamku).

– Bolesław Prus – Czwartki z polską literaturą klasyczną, akcja zorganizowana przez NSZZ “Solidarność” Region Środkowowschodni, 2014.

– Klasycy z Lublina o Polsce i Lublinie – Czwartki z polską literaturą klasyczną, akcja zorganizowana przez NSZZ “Solidarność” Region Środkowowschodni, 2014.

– “U nas “Lalka” Prusa ma wielkiego plusa! Czytamy “Lalkę” i inne utwory Bolesława Prusa” – internetowa akcja popularyzacyjna.