_MG_0443

Dyskusja “Pozytywizm lubelski?” i nagrody

Fundacja Normalna Kultura przy wsparciu Instytutu Pedagogiki UMCS zorganizowała 6 kwietnia br. dyskusję pt. “Pozytywizm lubelski?” w sali posiedzeń Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS (ul. Narutowicza 12). Jest to część programu przywracania dziedzictwa pokolenia absolwentów Gimnazjum Lubelskiego z 1866 oraz lubelskich organiczników i społeczników XIX-wiecznych.

Więcej o naszych dotychczasowych działaniach na tym polu: www.pozytywiscilubelscy.pl

Celem dyskusji było przypomnienie o XIX-wiecznych lubelskich uczniach, którzy potem stali się luminarzami nauki, życia społecznego i literatury, współtwórcami pozytywizmu i realizatorami pracy organicznej. Interesuje nas zwłaszcza wpływ wspólnie spędzonych lat szkolnych na późniejszy dorobek Prusa, Ochorowicza, Suligowskiego, Świętochowskiego, Dolińskiego i innych.
Normalna Kultura stawia tezę, że możemy mówić o „pozytywistach lubelskich”.
W węższym znaczeniu – biorąc pod uwagę formowanie się charakterów, światopoglądów i dążeń absolwentów z roku 1866.
A także w szerszym sensie – mając na myśli XIX-wiecznych realizatorów postulatów pracy organicznej, pracy u podstaw, aktywizmu społecznego i rozwoju kulturalno-gospodarczego z Lublina i Lubelszczyzny.
Dyskusja odbyła się w historycznym gmachu lubelskiej szkoły wojewódzkiej (gimnazjum lubelskiego), którego budowę i służbę lubelskiej edukacji przez 160 lat zawdzięczamy dziadkowi Marii Curie-Skłodowskiej, dyrektorowi Józefowi Skłodowskiemu.
W dyskusji wzięli udział:
dr hab. Beata K. Obsulewicz-Niewińska, literaturoznawca z KUL;
dr hab. Witold Matwiejczyk, historyk z KUL;
dr Andrzej Kaproń, nauczyciel, autor książek o XIX-wiecznym Lublinie
Adrian Lesiakowski, prezes fundacji Normalna Kultura, inicjator “Jesieni z Pozytywistami Lubelskimi PL”

W dyskusji zarysowały się pewne różnice zdań między dyskutantami. Bo czy można mówić o normalnej kulturze, jeśli nie ma różnic zdań?

Udało się na szczęście ustalić także wspólne stanowisko: Trzeba czerpać z dotąd niewykorzystanych wzorców XIX-wiecznych społeczników z całej Polski, ale szczególnie z Lubelszczyny – ponieważ tu mieszkamy.
Dyskusja była poprzedzona wręczeniem przez Wojewodę Lubelskiego nagród w zorganizowanym przez fundację Normalna Kultura konkursie „Pozytywna Lubelszczyzna” oraz wręczeniem „Patentu Pozytywnej Postawy”.. Tytuł przyznawany jest przez fundację Normalna Kultura osobie z regionu, posiadającej wyjątkowy wkład w życiu obywatelskie, społeczne, gospodarcze lub naukowe i reprezentującej w postawie życiowej odwagę i wartości przydatne dla wspólnoty. Pierwszy historyczny Patent Pozytywnej Postawy otrzymał prof. dr hab. Janusz Kirenko, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, za swoją postawę obywatelską i społeczną (m.in. ocalenie dla celów oświatowych historycznego gmachu dawnego Gimnazjum Lubelskiego, obecnie siedziby Instytutu Pedagogiki UMCS).
Dyskusja jest częścią projektu „Młodzieżowa Akademia Nowego Pozytywizmu”, współfinansowanego w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży przez Fundację Banku Zachodniego WBK.
Dokumentacja elektroniczna wydarzenia:

 • Pozytywiści Lubelscy o Poranku
  • Pozytywiści Lubelscy o Poranku

  • Watch Video

 • Relacja z dyskusji
  • Relacja z dyskusji "Pozytywizm lubelski?"

  • Watch Video