Gimnazjum Lubelskie

160. rocznica rozpoczęcia budowy Gimnazjum Lubelskiego

160 lat temu, 12 listopada 1857 roku, dzięki staraniom dyrektora Józefa Skłodowskiego, nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Gimnazjum Lubelskiego, które wykształciło pokolenie PL – Pozytywistów Lubelskich (B. Prusa, A. Świętochowskiego, J. Ochorowicza, G. Dolińskiego i wielu innych) oraz kolejne pokolenie przyszłych wybitnych działaczy narodowych (J. L. Popławskiego, Z. Balickiego, E. Plewińskiego). Budynek do dziś nieprzerwanie pełni funkcje edukacyjne i jest od lat siedzibą Instytutu Pedagogiki UMCS – oby nadal kształtował kolejne pokolenia w Lublinie! Pamiętajmy o tym wspaniałym dziedzictwie – niech inspiruje nas przez kolejne lata!
Już niebawem zaprezentujemy tu tom prac pokonferencyjnych, zawierający odniesienia do tradycji lubelskich pozytywistów oraz budowniczego Gimnazjum.